Prevodi IspanskiСПЕЦИАЛИСТИ В ПРЕВОДА
ОТ И НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
КОРЕКТНОСТ
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ПРЕВОДИ ОТ И НА ИСПАНСКИ ЕЗИК НА:

 • Лични документи и лична кореспонденция
 • Фирмена кореспонденция и фирмени документи
 • Превод  от и на испански на юридически документи
 • Превод от и на испански на счетоводни документи
 • Превод от и на испански на медицински документи
 • Превод от и на испански на рекламни материали
 • Превод от испански на статии и текстове
 • Превод на испански песни (песни на испански език)
 • Други

Всички преводи се извършват от висококвалифицирани преводачи с дългогодишен професионален опит в превода от и на испански език.

 

ДРУГИ УСЛУГИ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

 • Проучване и търсене на испански език по зададена тема в Интернет
 • Съдействие за намиране на партньори от Испания или Латинска Америка
 • Установяване на контакти с конкретни фирми в Испания или Латинска Америка
 • Търсене на испански език в каталози, жълти страници, бизнес страници, намиране и включване в испански търговски палати и центрове
 • Представяне на български фирми на испаноезичния пазар
 • Водене на търговска кореспонденция и междуфирмена документация на испански език
 • Помощ при писмени домашни работи на испански език
 • Други услуги на испански