ОНЛАЙН ПРЕВОДИ ИСПАНСКИ

СПЕЦИАЛИСТИ В ПРЕВОДА
ОТ И НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
КОРЕКТНОСТ
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ОНЛАЙН ПРЕВОДИ ОТ И НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
НА ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ, КОЙТО НЕ СА ВИ
НЕОБХОДИМИ НА ХАРТИЯ

ПРЕВОД ОТ ИСПАНСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

Преводи испански предлага следните услуги:

 • Превод на лична кореспонденция от и на испански език
 • Превод на фирмена кореспонденция и фирмени документи от и на испански език
 • Водене на делова кореспонденция на испански език
 • Превод от испански на български на юридически документи
 • Превод от испански на български на счетоводни документи
 • Превод от испански на български на статии 
 • Превод от испански на български на текстове на песни 
 • Други преводи от испански на български и от български на испански език
 • Превод от английски на испански език на кратки текстове

ДРУГИ УСЛУГИ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

 • Проучване и търсене на испански език по зададена тема в Интернет
 • Съдействие за намиране на партньори от Испания или Латинска Америка
 • Установяване на контакти с конкретни фирми в Испания или Латинска Америка
 • Търсене на испански език в каталози, жълти страници, бизнес страници, намиране и включване в испански търговски палати и центрове
 • Представяне на български фирми на испаноезичния пазар
 • Водене на търговска кореспонденция и междуфирмена документация на испански език
 • Помощ при писмени домашни работи на испански език
 • Други услуги на испански език

Екипът ни НЕ предлага извършването на следните видове преводи:

 • Медицински преводи
 • Технически преводи
 • Превод на книги и стихове