УСТЕН ПРЕВОД ИСПАНСКИ ЕЗИК
ЧРЕЗ ОНЛАЙН ВИДЕО ВРЪЗКА

Устен превод от и на испански език
независимо къде се намирате!

Поръчайте от всяка точка в България, Испания или от чужбина!

  • Устни преводи от и на испански език по Skype, Viber и др.:  
  • Телефонни разговори на испански език
  • Устен превод от и на испански език чрез видео връзка с други онлайн приложения: Google Hangouts, Zoom  и др.

УСТЕН ПРЕВОД ИСПАНСКИ ЕЗИК В БУРГАС

Устни преводи от и на испански език
на територията на гр. Бургас и околностите:

  • Устен превод от и на испански език пред Нотариус
  • Устен превод от и на испански език при бизнес срещи и преговори
  • Посрещане, помощ и придружаване на испаноговорещи по време на техния престой в гр. Бургас

 

  • Цените на устните преводи се формират на база час, като всеки започнат час се заплаща като цял, а при продължителност на ангажимента 8 чàса – на база работен ден.
  • Цените се отнасят за времето през което преводача е ангажиран,  независимо, че не превежда през цялото време.
  • Заявка за устен превод се дава минимум 3 дни преди датата на извършването му. Клиентът трябва да посочи тематиката на устния превод и да предостави материали, когато е възможно.