ОНЛАЙН ПРЕВОДИ

ОНЛАЙН ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

ОТ И НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

Независимо от разстоянията, независимо от това къде се намирате, тук е мястото, където можете да изпратите и получите онлайн Вашия превод от и на испански език!

 

Ние предлагаме следните преводачески ОНЛАЙН УСЛУГИ от и на испански език:

 

УСТНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА ИСПАНСКИ ОНЛАЙН

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА ИСПАНСКИ ОНЛАЙН

 

  • Онлайн преводи от и на испански език по e-mail: prevodi[@]ispanski.org

 

  • Онлайн преводи от и на испански език по Skype: bulgaro_espanol

 

  • Онлайн преводи от и на испански език с други онлайн приложения

 

 

ОНЛАЙН ПРЕВОДИТЕ ОТ И НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
са идеалното решение
за:

 

  • За всички, на които им е необходим превод от български на испански език или превод от испански на български език и искат да спестят време.

 

  • За всички, които се намират в населени места, в които не се предлагат преводи от и на ИСПАНСКИ език.

 

  • За всички, които се намират в Испания или в испаноезични страни в Латинска Америка и се нуждаят от преводи от български на испански език или от испански на български език.

 

  • За фирми, които искат да излязат на испаноезичния пазар и да осъществят контакти с испански или латиноамерикански фирми.

 

  • За фирми, които имат испаноговорящи партньори, клиенти или доставчици и осъществяват бизнес кореспонденция и документооборот с тях.