Търсим професионални преводачи владеещи
испански език
за работа на хонорар!

Ако Вие сте преводач с испански език, с над 7 г. професионален опит в писмените и устни преводи от и на испански език – моля свържете се с нас като ни изпратите копие на документа, удостоверяващ Вашата езикова квалификация, подробна автобиография, като опишете областите, в които превеждате, по-важните преводи, които сте извършили и какъв обем преводачески страници  имате възможност да превеждате на ден.

Търсим професионални преводачи за превод на
технически документи на испански език!

Търсим професионални преводачи за превод на
медицински документи на испански език!

За контакт:
Контакти преводи испански