ПРЕВОДИ ИСПАНСКИ В БУРГАС

 

 ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ ИСПАНСКИ В БУРГАС

 • Преводи на документи, договори, писма, имейли от/на испански език в Бургас
 • Водене на фирмена или лична кореспонденция на испански език в Бургас

УСТНИ ПРЕВОДИ ИСПАНСКИ БУРГАС

Устни преводи от и на испански език
на територията на гр. Бургас и бургаска област

 • Устен превод от испански език пред Нотариус в гр. Бургас – при изповядване на сделки, учредяване на дружества с чуждестранно участие, заверки на пълномощни, декларации и др.
 • Устен превод при лични или делови срещи в гр. Бургас
 • Придружаване на испаноговорещи по време на техния престой в гр. Бургас: 

  посрещане и настаняване;
  придружаване до държавни институции, фирми и други учреждения;

  разходка и пазаруване;
  други

За контакти:

E-mail: Email Prevodi Ispanski

Tel:  +359 889 22 08 07

 

 • Необходимо е да заявите ангажимента за устен превод между 3 и 5 дни предварително!
 • При специализирани преводи и бизнес разговори клиентът задължително трябва да предостави на преводача материали, за да може той да се запознае със спецификата (терминологията) на превода.
 • Цената за устен превод е за 1 (един) астрономически час
 • Минималното време за таксуване е 1 (един) час.
 • Цената за устен превод включва и времето, в което преводачът е с клиента, независимо дали се осъществява същински превод.
 • Клиентът осигурява за своя сметка разходите на преводача за  транспорт, настаняване, дневни и др. разходи, когато е необходимо.
 • При заявка за същия ден, цената на услугата се завишава.