ДРУГИ УСЛУГИ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

УСЛУГИ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

 • Проучване и намиране на информация на испански език по зададена тема в Интернет;

 

 • Съдействие за намиране на партньори от Испания или Латинска Америка;

 

 • Установяване на контакти с конкретни фирми в Испания или Латинска Америка;

 

 • Търсене на испански език в каталози, жълти страници, бизнес страници, намиране и включване в испански търговски палати и центрове;

 

 • Представяне на български фирми на испаноезичния пазар;

 

 • Онлайн административни услуги на испански език;

 

 • Водене на търговска кореспонденция и междуфирмена документация на испански език;

 

 • Водене на лична кореспонденция на испански език;

 

 • Превод на статии от испански език;

 

 • Помощ при писмени домашни работи на испански език;

 

 • Други услуги на испански език;