УСТНИ ПРЕВОДИ

 

УСТНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

ЧРЕЗ ВИДЕО ВРЪЗКА

 

Устен превод от и на испански език

независимо къде се намирате!

 

Поръчайте от всяка точка в България, Испания

или от чужбина!

 

  • Устни преводи от и на испански език по Skypebulgaro_espanol

 

  • Телефонни разговори на испански език 

 

  • Устни преводи от и на испански език чрез видео връзка с други онлайн приложения: Google Hangouts, Zoom  и др.

 

 

УСТНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

В БУРГАС

 

Устни преводи от и на испански език
на територията на гр. Бургас и околностите:

 

  • Устен превод от и на испански език пред Нотариус

 

  • Устен превод от и на испански език при бизнес срещи и преговори

 

  • Посрещане и придружаване на испаноговорящи по време на техния престой в гр. Бургас

 

 

 

  • Цените на устните преводи се формират на база час, като всеки започнат час се заплаща като цял, а при продължителност на ангажимента 8 чàса – на база работен ден.

 

  • Цените се отнасят за времето през което преводача е ангажиран,  независимо, че не превежда през цялото време.

 

  • Заявка за устен превод се дава минимум 3 дни преди датата на извършването му. Клиентът трябва да посочи тематиката на устния превод и да предостави материали, когато е възможно.