ПРЕВОДИ ИСПАНСКИ

 

СПЕЦИАЛИСТИ В ПРЕВОДА

ОТ И НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
 

 

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

КОРЕКТНОСТ

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

ПРЕВОД ОТ И НА ИСПАНСКИ ЕЗИК НА:
 

 • Лични документи и лична кореспонденция
   
 • Фирмена кореспонденция и фирмени документи
   
 • Превод  от и на испански на юридически документи
   
 • Превод от и на испански на счетоводни документи
   
 • Превод от и на испански на медицински документи
   
 • Превод от и на испански на рекламни материали
   
 • Превод от испански на статии и текстове
   
 • Превод на испански песни (песни на испански език)
   
 • Други

 

Всички преводи се извършват от висококвалифицирани преводачи с дългогодишен професионален опит в различни области на превода от и на испански език.

 

ДРУГИ УСЛУГИ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

 • Проучване и търсене на испански език по зададена тема в Интернет
   
 • Съдействие за намиране на партньори от Испания или Латинска Америка
   
 • Установяване на контакти с конкретни фирми в Испания или Латинска Америка
   
 • Търсене на испански език в каталози, жълти страници, бизнес страници, намиране и включване в испански търговски палати и центрове
   
 • Представяне на български фирми на испаноезичния пазар
   
 • Водене на търговска кореспонденция и междуфирмена документация на испански език
   
 • Помощ при писмени домашни работи на испански език
   
 • Други услуги на испански