Екипът ни НЕ предлага извършването на следните видове преводи:

  • Медицински преводи
  • Технически преводи
  • Превод на книги и стихове