ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

ПРЕВОД ОТ И НА ИСПАНСКИ ЕЗИК ПО ИНТЕРНЕТ:

Поръчайте по Интернет писмен превод от испански на български език или от български на испански език КЪДЕТО И ДА СТЕ в България, Испания,  Латинска Америка, САЩ или другаде по света!

Поръчайте и вземете Вашия превод без да напускате
Вашето населено място, Вашия дом или офис!

Можете да изпратите Вашия документ за превод по имейл, Viber, Skype, WhatsApp и др.

 

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР:

Това са текстове и документи, които са за Ваша лична или фирмена информация и употреба. Те се получават и предават по електронен път, без да е необходимо да са на хартиен носител. Именно затова е най-удобно и бързо тези преводи да се извършват изцяло ОНЛАЙН!

ВИДОВЕ ПРЕВОДИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР:

ЛИЧНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ДОКУМЕНТИ:

 • Писма
 • Факсове
 • Електронна поща (email)
 • Чат / Chat,  instant messages / инстантни съобщения
 • Съобщения и текстове за Мy space, facebook, twitter и др.
 • Поздравителни картички
 • Телеграми
 • Автобиографии
 • Мотивационни писма
 • Препоръки
 • Характеристики
 • Молби
 • Документи за самоличност: паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС   (шофьорска книжка)   
 • Пропуски 
 • Нотариални актове
 • Статии от вестници, списания, интернет (от уеб сайтове), клюкарски издания, модни и женски списания
 • Превод на статии за уеб сайт , блог, форум
 • Текстове на испански песни – от латиносериали, на испански певци и др.
 • Статии и информация за певци, актьори, звезди
 • Превод на кулинарни рецепти
 • Превод на любовни фрази и текстове
 • Други

 

ФИРМЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ДОКУМЕНТИ:

 • писма, 
 • eлектронна поща (email)
 • факсове
 • телеграми
 • телекс
 • оферти
 • запитвания
 • поръчки
 • договори
 • анекси
 • споразумения
 • рекламации
 • доклади
 • пълномощни
 • протоколи
 • отчети
 • справки
 • бизнес формуляри
 • поздравителни картички
 • банкови извлечения и справки
 • счетоводни документи
 • други

 

ПРЕВОД НА ТЕКСТ ЗА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И СУВЕНИРИ

 • Листовки
 • Брошури
 • Дипляни
 • Каталози
 • Визитки
 • Фирмени бланки
 • Папки
 • Календари
 • Плакати
 • Етикети
 • Опаковки
 • Менюта
 • Поздравителни картички